Tanztheater

Shanghai Opera House (2007)

Jin Xing Dance Theatre
Choreografie: Jin Xing

Shanghai Opera House (2007)

Jin Xing Dance Theatre
Choreografie: Jin Xing

Shanghai Opera House (2007)

Jin Xing Dance Theatre
Choreografie: Jin Xing

Shanghai Opera House (2007)

Jin Xing Dance Theatre
Choreografie: Jin Xing

Berlin | Shanghai  (2005/06)

Jin Xing Dance Theater & Tanzcompagnie Rubato
Choreografie: Jutta Hell & Dieter Baumann

Berlin | Tokyo (2005/07)

Akira Kasai Dance Theatre
Choreografie: Akira Kasai